Vítejte

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech základních oblastech práva. Zejména se jedná o právo obchodní, občanské, trestní, správní a stavební.

Služby jsou poskytovány při sepisu smluv, při nakládání s nemovitostmi a jinými majetkovými hodnotami, při vymáhání pohledávek, při zastupování u soudu v civilním řízení, obhajobě ve věcech trestních.